Polnisch

Co to jest ergoterapia?

Ergoterapia pomaga i towarzyszy ludziom w każdym wieku, którzy z powodu choroby albo niepełnosprawności nie mogą w pełni brać udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Terapia ergoterapeutyczna jest nastawiona na poprawę mobilności, koordynacji ruchowej, pamięci, koncentracji, komunikacji – a co się z tym wiąże – samodzielności pacjenta.
Biorąc pod uwagę obraz choroby czy niepełnosprawności i uwzględniając indywidualne potrzeby osób dotkniętych chorobą albo niepełnosprawnością, dobiera się odpowiednie metody i techniki ergoterapeutyczne, które pozwalają chorym nauczyć się jak największej samodzielności, niezależności (np. ubieranie i rozbieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, higiena osobista) i aktywności (np. praca, hobby, spędzanie wolnego czasu).
Zadaniem ergoterapeutów jest przywrócenie pacjenta do aktywnego życia nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również pod względem psychicznym i społecznym.

Ergoterapia ma zastosowanie w takich działach medycyny, jak:
– neurologia   (np. udar niedokrwienny i krwotoczny, MS, M. Parkinson, demencja, zaburzenia pamięci i konzentracji)
– pediatria     (np. zaburzenia rozwoju i zachowania; zaburzenia konzentracji, uwagi i spostrzegania; zaburzenia grafomotoryki)
– ortopedia / reumatologia (np. neuropatia, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów)
– psychiatria  (np. zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, fobie, stany lękowe)

Jak otrzymać ergoterapię?
Ergoterapia, podobnie jak fizjoterapia i logopedia, jest przepisywana przez lekarza. Uprawnieni do tego są: lekarz rodzinny (Hausarzt, Allgemeinarzt) i – w zależności od choroby: neurolog, reumatolog, ortopeda, psychiatra.

Dzieciom przepisują terapię – lekarz pediatra,  psychiatra dzicięcy albo lekarz rodzinny.

Koszty terapii przejmują wszystkie Kasy Chorych. Od roku 2004 pacjenci powyżej 18-roku życia są zobowiązani do przejęcia 10% kosztów terapii oraz kosztów wystawienia rezepty (10€) jako “udziału własnego”.

Jednostka terapeutyczna, zależnie od typu terapii, trwa 30-45-60 minut.
Terapia może być także przeprowadzana u pacjenta jako “wizyta domowa”, jeśli lekarz to zleci.

W moim gabinecie znajdą pomoc przede wszystkim pacjenci:
–  z chorobami neurologicznymi
– z zaburzeniami pamięci i konzentracji (np: urazowe uszkodzenie mózgu)
– z chorobami nowotworowymi (przede wszystkim: Mamma-CA)
–  z chorobami reumatycznymi
– z depresją, lękami, fobią
– z burnout (wypalenie zawodowe)
–  i dzieci z zaburzeniami rozwoju, konzentracji i grafomotoryki