Praxis für Ergotherapie
Malgorzata Lenart

                                       

Polnische Flagge

Home     Über mich     Behandlungsschwerpunkte     Kontakt     Impressum 

 

Co to jest ergoterapia?

Ergoterapia pomaga i towarzyszy ludziom w każdym wieku, którzy z powodu choroby albo niepełnosprawności nie mogą w pełni

brać udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Terapia ergoterapeutyczna jest nastawiona na poprawę mobilności, koordynacji ruchowej, pamięci, koncentracji, komunikacji –

a co się z tym wiąże – samodzielności pacjenta.

Biorąc pod uwagę obraz choroby czy niepełnosprawności i uwzględniając indywidualne potrzeby osób dotkniętych chorobą

albo niepełnosprawnością, dobiera się odpowiednie metody i techniki ergoterapeutyczne, które pozwalają chorym nauczyć się

jak największej samodzielności, niezależności (np. ubieranie i rozbieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, higiena

 osobista) i aktywności (np. praca, hobby, spędzanie wolnego czasu).

Zadaniem ergoterapeutów jest przywrócenie pacjenta do aktywnego życia nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również pod

względem psychicznym i społecznym.

 Ergoterapia ma zastosowanie w takich działach medycyny, jak:

- neurologia   (np. udar niedokrwienny i krwotoczny, MS, M. Parkinson,demencja , zaburzenia pamięci i konzentracji)

- pediatria     (np. zaburzenia rozwoju i zachowania; zaburzenia konzentracji, uwagi i spostrzegania; zaburzenia grafomotoryki)

- ortopedia / reumatologia (np. neuropatia, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów)

- psychiatria  (np. zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, fobie, stany lękowe)

Jak  otrzymać ergoterapię?

Ergoterapia, podobnie jak fizjoterapia i logopedia, jest przepisywana przez lekarza. Uprawnieni do tego są: lekarz rodzinny

(Hausarzt, Allgemeinarzt) i - w zależności od choroby: neurolog, reumatolog, ortopeda, psychiatra.

Dzieciom przepisują terapię – lekarz pediatra,  psychiatra dzicięcy albo lekarz rodzinny.

Koszty terapii przejmują wszystkie Kasy Chorych. Od roku 2004 pacjenci powyżej 18-roku życia są zobowiązani do


przejęcia 10% kosztów terapii oraz kosztów wystawienia rezepty (10€) jako “udziału własnego”.

Jednostka terapeutyczna, zależnie od typu terapii, trwa 30-45-60 minut.

Terapia może być także przeprowadzana u pacjenta jako “wizyta domowa”, jeśli lekarz to zleci.

W moim gabinecie znajdą pomoc przede wszystkim pacjenci:

-    z chorobami neurologicznymi

-    z zaburzeniami pamięci i konzentracji (np: urazowe uszkodzenie mózgu)

-    z chorobami nowotworowymi (przede wszystkim: Mamma-CA)

-    z chorobami reumatycznymi

-    z depresją, lękami, fobią

-    z burnout (wypalenie zawodowe)

-    i dzieci z zaburzeniami rozwoju, konzentracji i grafomotoryki


© 2017 Copyright Ergotherapie Malgorzata Lenart, alle Rechte vorbehalten

Praxis für Ergotherapie Malgorzata Lenart Döhrbruch 12 30559 Hannover
Telefon 0511 4705723   Mail: info@ergotherapie-lenart.de